Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed S.A.
rejestr zmian
wydruk

W ramach DCM DOLMED S.A. działają:

  • Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A., będące przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, wpisanym do rejestru  Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod nr 20126
  • Apteka DOLMED będąca apteką ogólnodostępną, działającą na podstawie zezwolenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu z dnia 18.10.2006, WIIF.WR.I-4004/32/zezw./79/06.
  • Apteka DOLMED-Miękinia będąca apteką ogólnodostępną, działającą na podstawie zezwolenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu z dnia 25.08.2010 WIIF.WR.I-4000/33/zezw./51/10

Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A.i Apteki  są działami Dolnośląskiego Centrum Medycznego DOLMED S.A., nie stanowiącymi wyodrębnionych ekonomicznie i gospodarczo samodzielnych oddziałów spółki.
W ramach Dolnośląskiego Centrum Medycznego DOLMED S.A. działa placówka przy ul. Legnickiej 40 we Wrocławiu oraz poza Wrocławiem: Przychodnia w Miękini, Przychodnia w Miękini – Filia w Lutyni.

Spółka nie posiada wyodrębnionych oddziałów.

 

tytuł dokumentudata utworzeniadata udostępnieniadata aktualizacji
Struktura organizacyjna2014-03-21 08:29:262014-03-21 08:29:262019-06-11 14:28:14
ilość odwiedzin opracował udostępnił wprowadził
3742Julita Ursyn-SzantyrMarek RudnickiMarek Rudnicki