Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed S.A.
rejestr zmian
wydruk

W ramach DCM DOLMED S.A. działa:

  • Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A., będące zakładem leczniczym  zgodnie ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, wpisanym do rejestru  Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod nr 20126

Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A.  jest działem Dolnośląskiego Centrum Medycznego DOLMED S.A., nie stanowiącym wyodrębnionego ekonomicznie i gospodarczo samodzielnego oddziału spółki.
W ramach Dolnośląskiego Centrum Medycznego DOLMED S.A. działa placówka przy ul. Legnickiej 40 we Wrocławiu oraz poza Wrocławiem: Przychodnia w Miękini, Przychodnia w Miękini – Filia w Lutyni.

Spółka nie posiada wyodrębnionych oddziałów.

 

 

tytuł dokumentudata utworzeniadata udostępnieniadata aktualizacji
Struktura organizacyjna2014-03-21 08:29:262014-03-21 08:29:262021-03-01 12:17:22
ilość odwiedzin opracował udostępnił wprowadził
3742Julita Ursyn-SzantyrMarek RudnickiMarek Rudnicki