Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed S.A.
dokumenty -> Zadania
rejestr zmian
wydruk

Przedmiot działalności określony jest przez statut spółki.
Głównym celem działalności Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców  Województwa Dolnośląskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie :

 1. Działalność szpitali (PKD 86.10.Z)
 2. Praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z)
 3. Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z)
 4. Praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z)
 5. Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A)
 6. Działalność pogotowia ratunkowego (PKD 86.90.B)
 7. Praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C)
 8. Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D)
 9. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)
 10. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z)
 11. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z)
 12. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z)
 13. Produkcja leków  i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z))
 14. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
 15. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
 16. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
 17. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)
 18. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
 19. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  (PKD 63.11.Z)
 20. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).

 

tytuł dokumentudata utworzeniadata udostępnieniadata aktualizacji
Zadania2014-03-21 09:22:332014-03-21 09:22:332014-03-21 13:21:03
ilość odwiedzin opracował udostępnił wprowadził
2831Julita Ursyn-SzantyrMarek RudnickiMarek Rudnicki