Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed S.A.
rejestr zmian
wydruk

tekst sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe spółki DCM DOLMED S.A. za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
tekst sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe spółki DCM DOLMED S.A. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
tekst sprawozdania finansowego Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.
tekst sprawozdania finansowego Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A. za 2018 rok

 

tytuł dokumentudata utworzeniadata udostępnieniadata aktualizacji
Sprawozdania finansowe2014-06-24 18:51:452014-06-24 18:51:452019-06-11 14:25:54
ilość odwiedzin opracował udostępnił wprowadził
2860Julita Ursyn-SzantyrMarek RudnickiMarek Rudnicki