Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed S.A.
dokumenty -> Kapitał Spółki
rejestr zmian
wydruk

KAPITAŁ SPÓŁKI I STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21 244 330 zł ( dwadzieścia jeden milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści złotych) i dzieli się na

 • 500 000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A od numeru 00 000 001 do numeru 00 500 000;
 • 12 144 396 (dwanaście milionów sto czterdzieści cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii B od numeru 00 500 001 do numeru 12 644 396;
 • 625 000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii C od numeru 12 644 397 do numeru 13 269 396;
 • 193 021 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia jeden) akcji imiennych serii D od numeru 13 269 397 do numeru 13 462 417;
 • 3 114 (trzy tysiące sto czternaście) akcji imiennych serii E od numeru 13 462 418 do numeru  13 465 531;
 • 2 589 544 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) akcje imienne serii F od numeru 13 465 532 do numeru 16 055 075;
 • 292 400 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta) akcji imiennych serii G od numeru 16 055 076 do numeru 16 347 475;
 • 1 472 000 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji imiennych serii H od numeru 16 347 476 do numeru 17 819 475;
 • 2 000 000 (dwa miliony) akcji imiennych serii I od numeru 17 819 476 do numeru 19 819 475;
 • 1 424 855  (jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii J od numeru 19 819 476 do numeru 21 244 330

o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

Struktura własnościowa kapitału na dzień 24.06.2014 r. jest następująca:

 • 18 055 075 akcji nie uprzywilejowanych - Województwo Dolnośląskie,
 • 1 717 255 akcji  nie uprzywilejowanych -  Gmina Wrocław,
 • 1 472 000 akcji nie uprzywilejowanych – Gmina Miękinia.

Kapitał został opłacony w całości.

tytuł dokumentudata utworzeniadata udostępnieniadata aktualizacji
Kapitał Spółki2014-03-21 11:23:122014-03-21 11:23:122014-06-25 12:02:41
ilość odwiedzin opracował udostępnił wprowadził
3075Julita Ursyn-SzantyrMarek RudnickiMarek Rudnicki