Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed S.A.
dokumenty -> Kapitał Spółki
rejestr zmian
wydruk

KAPITAŁ SPÓŁKI I STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23 452 939 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych) i dzieli się na:
 1. 500 000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A od numeru 00 000 001 do numeru 00 500 000;
 2. 12 144 396 (dwanaście milionów sto czterdzieści cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii B od numeru 00 500 001 do numeru 12 644 396;
 3. 625 000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii C od numeru 12 644 397 do numeru 13 269 396;
 4. 193 021 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia jeden) akcji imiennych serii D od numeru 13 269 397 do numeru 13 462 417;  
 5. 3 114 (trzy tysiące sto czternaście) akcji imiennych serii E od numeru 13 462 418 do numeru  13 465 531;
 6. 2 589 544 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) akcje imienne serii F od numeru 13 465 532 do numeru 16 055 075;
 7. 292 400 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta) akcji imiennych serii G od numeru 16 055 076 do numeru 16 347 475;
 8. 1 180 609 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset dziewięć ) akcji imiennych serii H od numeru 16 347 476 do numeru 17 528 084;
 9. 2 000 000 (dwa miliony) akcji imiennych serii I od numeru 17 819 476 do numeru 19 819 475;
 10. 1 424 855  (jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii J od numeru 19 819 476 do numeru 21 244 330 oraz
 11. 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii K od numeru 21 244 331 do numeru 22 744 330
 12. 1 000 000 (jeden milion tysięcy) akcji imiennych serii L od numeru 22 744 331 do numeru 23 744 330

o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

 

tytuł dokumentudata utworzeniadata udostępnieniadata aktualizacji
Kapitał Spółki2014-03-21 11:23:122014-03-21 11:23:122022-10-26 16:05:51
ilość odwiedzin opracował udostępnił wprowadził
3075Julita Ursyn-SzantyrMarek RudnickiMarek Rudnicki